Thursday, 12 January 2012

Cheats Sims 2 Pets PS2


Gnome cheat : L1, L1, R1, X, X, Atas

sebagai peliharaan : Masukan cheat pada pilihan breed ketik L1, R1, X, Bulat, Kotak, R1, R1, X, X.

Upgrade seluruhnya The Pet Emporium : Masukan cheat pada saat dalam permainan ketik Kanan, Bawah, Kanan, Atas, Kanan, Bawah, Kanan, Atas

Semua motif : Pada saat permainan berlangsung ketik X, X, segitiga, Kotak, Kotak, D-Pad bawah, bawah, kiri, kanan, kanan.

Membuka semua keturunan : Saat Anda memilih anjing atau kucing ketik D-Pad atas, atas, bawah, kiri, kiri, kanan, Bulat, x, x, segitiga.

Membuka semua Objek : selama permainan ketik Segitiga, Bulat, Bulat, x, x, D-pad atas, atas, bawah, kiri, kiri, kanan

Uang : Selama permainan ketik X, X, segitiga,Bulat, D-Pad atas, bawah, bawah, kiri, kanan, kiri

Semua pakaian : Selama permainan ketik D-pad ,atas, atas, bawah, kanan, kiri, kanan, segitiga,Bulat, Kotak, Kotak.

Cheat membuka peliharaan : Untuk memasukkan salah satu kode di bawah ini pergi ke password dan tekan new password untuk memasukkan kode.

Warna kucing dan anjing :
Black Dot Cats - code: EEGJ2YRZQQ1IQ9QHA64
Black Dot Dogs - code: EEGJ2YRQZZ1IQ9QHA64
Black Smiley Cats - code: EEGJ2YRQQZ1RQ9QHA64
Black Smiley Dogs - code: EEGJ2YRZQQARQ9QHA64
Blue Bones Cats - code: EEGJ2YRQZZARQ9QHA64
Blue Bones Dogs - code: EEGJ2YRZZZ1IZ9QHA64
Blue Camouflage Cats - code: EEGJ2YRZZQ1IQ9QHA64
Blue Camouflage Dogs - code: EEGJ2YRZZZ1RQ9QHA64
Blue Star Cats - code: EEGJ2YRQQZ1IZ9QHA64
Blue Star Dogs - code: EEGJ2YRQZQ1IQ9QHA64
Green Flower Cats - code: EEGJ2YRZQZAIQ9QHA64
Green Flower Dogs - code: EEGJ2YRQZZ1RQ9QHA64
Navy Hearts Cats - code: EEGJ2YRZQZ1IQ9QHA64
Navy Hearts Dogs - code: EEGJ2YRQQZ1IQ9QHA64
Orange Diagonal Cats - code: EEGJ2YRQQZAIQ9QHA64
Orange Diagonal Dogs - code: EEGJ2YRZQZ1IZ9QHA64
Pink Vertical Strip Cats - code: EEGJ2YRQQQARQ9QHA6
Pink Vertical Strip Dogs - code: EEGJ2YRZZZAIQ9QHA64
White Paws Cats - code: EEGJ2YRQQQ1RQ9QHA64
White Paws Dogs - code: EEGJ2YRZQQ1IZ9QHA64
White Zebra Stripe Cats - code: EEGJ2YRZZQ1IZ9QHA6
White Zebra Stripe Dogs - code: EEGJ2YRZZZ1IQ9QHA64

Warna bulu kucing dan anjing :
Blue Cats - code: EEGJ2YRQZZAIQ9QHA64
Blue Dogs - code: EEGJ2YRQQQ1IZ9QHA64
Deep Red Cats - code: EEGJ2YRQQQAIQ9QHA64
Deep Red Dogs - code: EEGJ2YRQZQ1RQ9QHA64
Goofy Cats - code: EEGJ2YRQZQ1IZ9QHA64
Goofy Dogs - code: EEGJ2YRZZZARQ9QHA64
Green Cats - code: EEGJ2YRZQQAIZ9QHA64
Green Dogs - code: EEGJ2YRQZQAIQ9QHA64
Light Green Cats - code: EEGJ2YRZZQ1RQ9QHA64
Light Green Dogs - code: EEGJ2YRZQQ1RQ9QHA64
Neon Green Cats - code: EEGJ2YRZZQAIQ9QHA64
Neon Green Dogs - code: EEGJ2YRZQQAIQ9QHA64
Neon Yellow Cats - code: EEGJ2YRZZQARQ9QHA64
Neon Yellow Dogs - code: EEGJ2YRQQQAIZ9QHA64
Pink Cats - code: EEGJ2YRQZZ1IZ9QHA64
Pink Dogs - code: EEGJ2YRZQZ1RQ9QHA64
Purple Cats - code: EEGJ2YRQQZARQ9QHA64
Purple Dogs - code: EEGJ2YRQQZAIZ9QHA64

Pola bulu kucing dan anjing :
Bandit Mask Cats - code: EEGJ2YRQZZAIZ9QHA64
Bandit Mask Dogs - code: EEGJ2YRQZQARQ9QHA64
Panda Cats - code: EEGJ2YRQZQAIZ9QHA6
Star Cats - code: EEGJ2YRZQZARQ9QHA6
Star Dogs - code: EEGJ2YRZQZAIZ9QHA64
Zebra Stripes Dogs - code: EEGJ2YRZZQAIZ9QHA64

There was an error in this gadget