Sunday, 29 September 2013

Contoh WORO – WORO


      Katujukake marang sedoyo Warga ing Sugi Waras,  Kecamatan Sido Mulyo. Gegayutan kalian Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kapeng 68 tahun. Badhe ngawontenaken maneka warna kagiatan inggih menika:
1.      Lomba kebersihan lingkungan  antar DUKUH se-kecamatan Nguter.                          
2.      Lomba kesenian tradisional Antar Dukuh se-kecamatan Nguter, kangge Bapak – Bapak lan Ibu – Ibu.
3.      Lomba drum band kangge Adhik – Adhik Pemuda lan Pemudi antar dukuh.
Lomba badhe katindakaken :
Dinten , tanggal           :  Minggu, 18 Agustus 2013
Wanci                            :  08.00 – pungkasane
Mapan                          : Alun – alun Kecamatan Nguter
Mekaten menggah Wara – wara saking Panitia Lomba Kamerdikan. Mugi – mugi kawigatosan dumateng sedaya Warga Sugih Waras kecamatan Sido Mulyo.
 Nuwun.

Nguter, 29 Juli 2013

          Ketua Karang Taruna                                                                Panitia

                                                                                                                                                     

            Rudi Hartanto                                                                             Sukimin