Sunday, 26 January 2014

Asmaul Husna ( 99 Nama Baik Allah SWT )


 1. Ar-Rahmaan : Yang Maha Pemurah (Al-Faatihah: 3)
 2. Ar-Rahiim : Yang Maha Pengasih (Al-Faatihah: 3)
 3. Al-Malik : Maha Raja (Al-Mu’minuun: 11)
 4. Al-Qudduus : Maha Suci (Al-Jumu’ah: 1)
 5. As-Salaam : Maha Sejahtera (Al-Hasyr: 23)
 6. Al-Mu’min : Yang Maha Terpercaya (Al-Hasyr: 23)
 7. Al-Muhaimin : Yang Maha Memelihara (Al-Hasyr: 23)
 8. Al-’Aziiz : Yang Maha Perkasa (Aali ‘Imran: 62)
 9. Al-Jabbaar : Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari (Al- Hasyr: 23)
 10. Al-Mutakabbir : Yang Memiliki Kebesaran (Al-Hasyr: 23)
 11. Al-Khaaliq : Yang Maha Pencipta (Ar-Ra’d: 16)
 12. Al-Baari’ : Yang Mengadakan dari Tiada (Al-Hasyr: 24)
 13. Al-Mushawwir : Yang Membuat Bentuk (Al-Hasyr: 24)
 14. Al-Ghaffaar : Yang Maha Pengampun (Al-Baqarah: 235)
 15. Al-Qahhaar : Yang Maha Perkasa (Ar-Ra’d: 16)
 16. Al-Wahhaab : Yang Maha Pemberi (Ali ‘Imran: 8)
 17. Ar-Razzaq : Yang Maha Pemberi Rezki (Adz-Dzaariyaat: 58)
 18. Al-Fattaah : Yang Maha Membuka (Hati) ( Sabaa’: 26)
 19. Al-’Aliim : Yang Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 29)
 20. Al-Qaabidh : Yang Maha Pengendali (Al-Baqarah: 245)
 21. Al-Baasith : Yang Maha Melapangkan (Ar-Ra’d: 26)
 22. Al-Khaafidh : Yang Merendahkan (Hadits at-Tirmizi)
 23. Ar-Raafi’ : Yang Meninggikan (Al-An’aam: 83)
 24. Al-Mu’izz : Yang Maha Terhormat (Aali ‘Imran: 26)
 25. Al-Mudzdzill : Yang Maha Menghinakan (Aali ‘Imran: 26)
 26. As-Samii’ : Yang Maha Mendengar (Al-Israa’: 1)
 27. Al-Bashiir : Yang Maha Melihat (Al-Hadiid: 4)
 28. Al-Hakam : Yang Memutuskan Hukum (Al-Mu’min: 48)
 29. Al-’Adl : Yang Maha Adil (Al-An’aam: 115)
 30. Al-Lathiif : Yang Maha Lembut (Al-Mulk: 14)
 31. Al-Khabiir : Yang Maha Mengetahui (Al-An’aam: 18)
 32. Al-Haliim : Yang Maha Penyantun (Al-Baqarah: 235)
 33. Al-’Azhiim : Yang Maha Agung (Asy-Syuura: 4)
 34. Al-Ghafuur : Yang Maha Pengampun (Aali ‘Imran: 89)
 35. Asy-Syakuur : Yang Menerima Syukur (Faathir: 30)
 36. Al-’Aliyy : Yang Maha Tinggi (An-Nisaa’: 34)
 37. Al-Kabiir : Yang Maha Besar (Ar-Ra’d: 9)
 38. Al-Hafiizh : Yang Maha Penjaga (Huud: 57)
 39. Al-Muqiit : Yang Maha Pemelihara (An-Nisaa’: 85)
 40. Al-Hasiib : Yang Maha Pembuat Perhitungan (An-Nisaa’: 6)
 41. Al-Jaliil : Yang Maha Luhur (Ar-Rahmaan: 27)
 42. Al-Kariim : Yang Maha Mulia (An-Naml: 40)
 43. Ar-Raqiib : Yang Maha Mengawasi (Al-Ahzaab: 52)
 44. Al-Mujiib : Yang Maha Mengabulkan (Huud: 61)
 45. Al-Waasi’ : Yang Maha Luas (Al-Baqarah: 268)
 46. Al-Hakiim : Yang Maha Bijaksana (Al-An’aam: 18)
 47. Al-Waduud : Yang Maha Mengasihi (Al-Buruuj: 14)
 48. Al-Majiid : Yang Maha Mulia (Al-Buruuj: 15)
 49. Al-Baa’its : Yang Membangkitkan (Yaasiin: 52)
 50. asy-Syahiid : Yang Maha Menyaksikan (Al-Maaidah: 117)
 51. Al-Haqq : Yang Maha Benar (Thaahaa: 114)
 52. Al-Wakiil : Yang Maha Pemelihara (Al-An’aam: 102)
 53. Al-Qawiyy : Yang Maha Kuat (Al-Anfaal: 52)
 54. Al-Matiin : Yang Maha Kokoh (Adz-Dzaariyaat: 58)
 55. Al-Waliyy : Yang Maha Melindungi (An-Nisaa’: 45)
 56. Al-Hamiid : Yang Maha Terpuji (An-Nisaa’: 131)
 57. Al-Muhshi : Yang Maha Menghitung (Maryam: 94)
 58. Al-Mubdi’ : Yang Maha Memulai (Al-Buruuj: 13)
 59. Al-Mu’id : Yang Maha Mengembalikan (Ar-Ruum: 27)
 60. Al-Muhyi : Yang Maha Menghidupkan (Ar-Ruum: 50)
 61. Al-Mumiit : Yang Maha Mematikan (Al-Mu’min: 68)
 62. Al-Hayy : Yang Maha Hidup (Thaahaa: 111)
 63. Al-Qayyuum : Yang Maha Mandiri (Thaahaa: 11)
 64. Al-Waajid : Yang Maha Menemukan (Adh-Dhuhaa: 6-8)
 65. Al-Maajid : Yang Maha Mulia (Huud: 73)
 66. Al-Waahid : Yang Maha Tunggal (Al-Baqarah: 133)
 67. Al-Ahad : Yang Maha Esa (Al-Ikhlaas: 1)
 68. Ash-Shamad : Yang Maha Dibutuhkan (Al-Ikhlaas: 2)
 69. Al-Qaadir : Yang Maha Kuat (Al-Baqarah: 20)
 70. Al-Muqtadir : Yang Maha Berkuasa (Al-Qamar: 42)
 71. Al-Muqqadim : Yang Maha Mendahulukan (Qaaf: 28)
 72. Al-Mu’akhkhir : Yang Maha Mengakhirkan (Ibraahiim: 42)
 73. Al-Awwal : Yang Maha Permulaan (Al-Hadiid: 3)
 74. Al-Aakhir : Yang Maha Akhir (Al-Hadiid: 3)
 75. Azh-Zhaahir : Yang Maha Nyata (Al-Hadiid: 3)
 76. Al-Baathin : Yang Maha Gaib (Al-Hadiid: 3)
 77. Al-Waalii : Yang Maha Memerintah (Ar-Ra’d: 11)
 78. Al-Muta’aalii : Yang Maha Tinggi (Ar-Ra’d: 9)
 79. Al-Barr : Yang Maha Dermawan (Ath-Thuur: 28)
 80. at-Tawwaab : Yang Maha Penerima Taubat (An-Nisaa’: 16)
 81. Al-Muntaqim : Yang Maha Penyiksa (As-Sajdah: 22)
 82. Al-’Afuww : Yang Maha Pemaaf (An-Nisaa’: 99)
 83. Ar-Ra’uuf : Yang Maha Pengasih (Al-Baqarah: 207)
 84. Maalik Al-Mulk : Yang Mempunyai Kerajaan (Aali ‘Imran: 26)
 85. Zuljalaal wa Al-’Ikraam : Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan (Ar-Rahmaan: 27)
 86. Al-Muqsith : Yang Maha Adil (An-Nuur: 47)
 87. Al-Jaami’ : Yang Maha Pengumpul (Sabaa’: 26)
 88. Al-Ghaniyy : Yang Maha Kaya (Al-Baqarah: 267)
 89. Al-Mughnii : Yang Maha Mencukupi (An-Najm: 48)
 90. Al-Maani’ : Yang Maha Mencegah (Hadits at-Tirmizi)
 91. Adh-Dhaarr : Yang Maha Pemberi Derita (Al-An’aam: 17)
 92. An-Naafi’ : Yang Maha Pemberi Manfaat (Al-Fath: 11)
 93. An-Nuur : Yang Maha Bercahaya (An-Nuur: 35)
 94. Al-Haadii : Yang Maha Pemberi Petunjuk (Al-Hajj: 54)
 95. Al-Badii’ : Yang Maha Pencipta (Al-Baqarah: 117)
 96. Al-Baaqii : Yang Maha Kekal (Thaahaa: 73)
 97. Al-Waarits : Yang Maha Mewarisi (Al-Hijr: 23)
 98. Ar-Rasyiid : Yang Maha Pandai (Al-Jin: 10)
 99. Ash-Shabuur : Yang Maha Sabar