Thursday, 11 June 2015

Contoh geguritan basa jawaGuru

Guru
Ing papan iki aku ngenteni
Sliramu sing tak kurmati
Ora lali
Aku saka ngomah wis nganggo minyak wangi
                                                                                   Guru
                                                                                   Awakmu pancen pantes digugu lan ditiru
                                                                                   Lakumu ora kesusu
                                                                                   Isa gawe tuladha  kanggo awakku
Gunemanmu alus ngandhut ilmu
Aku ning kene mung iso tiru-tiru
Amarga sliramu sugih ilmu
                                                                                   Matur nuwun guru
                                                                                   Panjenengan ora wegah ndidik aku
                                                                                   Marai aku ben nduweni kepinteran

                                                                                   Sliramu ndidik aku ben iso sopan